Konserverende tannbehandling

马车里低喘紧致书包网,欢愉主妇Konserverende tannbehandling er det samme som ? lage fyllinger. Grunnen til at det kalles konserverende tannbehandling er at vi behandler tannr?te, eller karies, og p? denne m?ten bevarer tannen.

马车里低喘紧致书包网,欢愉主妇F?rst fjernes bakteriene og l?st tannmaterial som er ubrukelig ved hjelp av spesielle instrumenter. Dette er 100% smertefritt hvis du har bed?velse. Du h?rer noen instrumentlyder og f?ler vibrasjoner, men jeg gjentar at det er ikke vond. N?r tannlegen har forberedt deg p? at du kommer til ? h?re det s? f?r du ikke noen overraskelse. Tannlegen bruker fargeindikatorer inni tannen som fargelegger kun bakterier, p? denne m?ten sjekker han at alle bakterier er borte og unng?r ? fjerne friskt tannvev. Frisk tannvev er gull verd. Jo mer friskt?tannvev du har, jo lengre vil tannen vare i munnen. Deretter m? hullet som er klargjort og rengjort fylles med konserverende fyllingsmateriale.

马车里低喘紧致书包网,欢愉主妇Det finnes flere fyllingsmaterialer med forskjellig indikasjon og holdbarhet. Grovt sett s? kan vi dele dem i to: tannfargede fyllingsmaterialer eller svarte fyllingsmaterialer.

马车里低喘紧致书包网,欢愉主妇De aller fleste kjenner til amalgamfyllinger som er egentlig s?lvfarget n?r de er nylig lagt, men med ?rene blir de helt svarte og lager til og med misfarging i tennene. Dette heter amalgamtatovering.?Amalgam er en legering av kvikks?lv, s?lv og kopper. I dag er amalgam forbudt i Norge grunnet milj?hensyn. Kvikks?lv er et farlig milj?gift. For ? lage en amalgamfylling s? er det ikke nok ? fjerne bare bakterier, tannlegen var n?dt til ? fjerne mye frisk tann i tillegg for ? fa materialet til ? sitte l?st fast i tannen. Se figur 1:

uten navn (2)

I bildet ovenfor ser vi tverrsnitt av tannen, de svarte linjene indikerer hvor mye av tannen m? fjernes. Her ser vi at for at amalgamfyllingen skal henge s? m? tannlegen slipe ut en trapesform hvor bunnen er st?rre. Dette svekker tannens integritet og gj?r at tannen blir mekanisk svekket og frakturerer. P? h?yre side ser vi at en hvit fylling som kalles kompositt er mye mindre og dermed er tannen ikke svekket. neste bildet viser hva som skjer med store amalgamfyllinger.

amalgamfraktur